Hakkımızda

UETD

Avruplı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Almanya’da yaşayan, Türkiye asıllı 55 Akademisyenin heyecanıyla kurulmuş ve ilk gün ki heyecanından da hiçbir şey kaybetmeden çalışmalarına devam eden bir kuruluştur. Daha geniş bir aile olmayı hedef edinen UETD, Avrupa ‘nın birçok noktasında şubelerini açarak, hizmetini genişletmeyi amaç edinmiştir. Bizler, UETD Bielefeld olarak kuruldugumuz 2012 senesinden bugüne kadar, entegrayona ve Partisipasyona destek veren projelerimizle hız kesmeden, kararlılıkla hedefimize doğru yürümekteyiz.

Hedefimiz insanımızın siyasal, sosyal ve ekomik alanlarda daha fazla yer alması ve daha belirgin rol üstlenmesidir. Bu vesile ile asıl gayemiz, kendi birikimini ve enerjisini yaşadığı topluma aktaran, kendi kültürüyle yaşadığı topluma ait olan ve varlığı ile mevcut toplumsal refaha katkısı olan şahsiyetlerin yetişmesidir. Bizler, ikinci vatanımız olarak gördüğümüz Almanya ‘da bir yük ya da aykırı birer renk değiliz; bilakis birikimimizle, gücümüzle Almanya toplumu için bir değer, kültürü için birer zenginliğiz. Onun içindir ki, kültürleri, milli ve dini motifleri yok eden asimilasyona karşı duruyor; uyumdan yana tavır sergiliyoruz.

Bu doğrultuda siyasetten kültüre, hukuktan eğitime kadar mevcut aktivitelerimizi topluma katkı sunmaya yönelik geliştiriyoruz. İnsanların ilgisine ve gereksinimlerine yönelik demokratik, siyasal ve hukuksal düzenlemelerle, yeni program ve projeler sunarak ihtiyaçlarını giderilmesini hedef ediniyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, geleceğin önde gelen siyasetçilerinin, başarılı iş adamlarının, bilim adamlarının, din alimlerinin, dünya çapında ünlü yazarlarının ve sanatkalarının yetişmesine şahitlik edeceğiz. Bizimle birlikte bu dönüşüme şahitlik etmek ister misiniz?

UETD kimdir

Kurulduğundan beri Avrupalı Türklerin dertleri ile dertlenmeyi vazife addeden Avrupalı Türk Demokratlar Birliği 2013’te gerçekleştirmiş olduğu yeni kongresinden sonra oluşturduğu yeni ekibi ile Avrupa’da daha etkin varlık gösterebilmek adına epey mesafe katetti.
Sosyal, kültürel ve en önemlisi siyasal alanda çalışmayı merkeze alan Uetd bu dönem itibariyle Avrupanın tümünde teşkilatlanmayı birinci önceliği haline getirerek yoluna devam etmektedir. Artık nerede bir vatandaşımız varsa orada Uetd de hazır bulunacak, iyi gününde vatandaşının yanında olacağı gibi dar gününde de yardımını esirgemeyecektir.
Avrupa’daki kalıcı hale gelen varlığımızın sahip olduğumuz değerler ile beraber yaşayabilmesini sağlayabilmemiz için bir araya gelip vatandaşımızın hizmetine talip olma kaçınılmazdır. Yarınlarda çocuklarımızın geleceğini daha güzel kılmak adına elele vermeli ve faydalı çalışmalara imza atmalıyız.
Yapacağımız çalışmaların etkin ve verimli olabilmesi, teşkilata mensup her bir kardeşimizin özveri ile çalışması sayesinde mümkün olabilecektir. Bu sebeple siz değerli kardeşimizin ortaya koyacağı katkılar yarınlarımızın inşasında önemli bir rol oynayacaktır.
Bu süreçte her kardeşimizin ortaya koyacağı çalışma değerli ve önemlidir. Vaktimizden, ailemizden ve işimizden feragat ederek teşkilat adına koşturmak muhakkak ki kolay olmayacaktır. Lakin bilinmelidir ki, her güzel eser güzelliğini uğrunda harcanan emeğe borçludur. Her nerede olursak olalım, bulunduğumuz yerlerdeki hayırlı işlere eklemlenmek herbirimizin asli vazifelerinden birisidir.
Elinizdeki teşkilat kılavuzu ile muhtemel sorularınızın bir kısmına cevap vermeyi arzu ettik. Teşkilatımızın misyonu, vizyonu, faaliyet alanları ile teşkilat yapımız hakkında genel bilgiler vererek çalışmalarınızda kolaylık sağlanmaya çalışıldı.
Beraber yürüyeceğimiz bu yolda Rabbim her birimize hayırlı hizmetler nasip etsin.

Misyon

Avrupa’da, Birlik üyesi ülkelerin bazılarının toplam nüfusundan daha fazla, Türkiye kökenli, Avrupalı Türkler yaşamaktadırlar. Yaşlanan Avrupa nüfusu içinde genç Avrupalı Türklerin ifade ettiği potansiyel ve vadettiği gelecek her geçen gün daha büyük önem taşımaktadır.

Avrupa’da yaşayan milyonlarca insanımız, yaşadıkları ülkelere ve toplumlara önemli katkılar sağlamaktadırlar.

İş hayatı ve eğitim alanı başta olmak üzere toplumsal hayatın hemen her alanında yer almaktadırlar. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Avrupalı Türkler, müteşebbis ruhla bulundukları milyarlarca Avro ile ekonomik hayatı önemli ölçüde etkilemektedirler.

Bu gerçeklerden hareketle, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği kurulmuş olduğu 2004 yılından itibaren Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerde, topluma daha fazla katkı ve katılım sağlamasını, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanda daha fazla yer almasını, daha iyi yaşam standardına sahip bireyler olarak yaşamasını hedef edinen çalışmalar yürütmektedir.

UETD çalışmalarının merkezinde ‘’Avrupalı Türkler’’ ve ‘’Türkiye Avrupa İlişkileri’’ yer almaktadır.

Vizyon

Avrupalı Türkler’i temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, insanımız için iyi bir geleceğin inşasına katkı sağlamak ve ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına yardımcı olmak, üretilen projelere toplumun geniş katılımını sağlamak başlıca görevlerimizdendir. UETD olarak vizyonumuz, Avrupalı Türklerin yarınlarını tasarlamak, geçmişin kılavuzluğunda geleceğimizi şekillendirmek; Yeni Kuşak Avrupa Türkleri, hem Avrupa ve hem de Dünya siyasetinde etkin kılmanın önündeki engelleri aşmaktır.